Konieczna wentylacja dla kominków gazowych


Przykład kominka gazowego
Kominek gazowy

W pomieszczeniu, w którym ma być zamontowany kominek gazowy, czy to z otwartą, czy z zamkniętą komorą spalania, konieczna jest sprawnie działająca wentylacja.

Musi się więc tu znaleźć kratka wentylacyjna wywiewna. Jeśli kominek ma być zasilany gazem płynnym (propanem, propanem-butanem), który jest cięższy od powietrza, musi być także otwór wentylacyjny w ścianie na wysokości podłogi. Ze względów bezpieczeństwa przepisy zabraniają instalacji kominka na gaz płynny w pomieszczeniu z podłogą poniżej poziomu terenu, bo w razie wycieku cięższy od powietrza gaz nie wypłynie z pomieszczenia.
Kubatura pomieszczenia z kominkiem gazowym nie może być mniejsza niż 8 m3, a jeśli kominek ma zamkniętą komorę spalania i powietrze jest do niego doprowadzane z zewnątrz specjalnym kanałem - 6,5 m3. Warto o tym pamiętać, gdy wybieramy miejsce na urządzenie zasilane gazem. Kominki gazowe z otwartą komorą spalaniawymagają też podłączenia do komina o odpowiednim przekroju i wysokości, przystosowanego do odprowadzania spalin z urządzeń gazowych, czyli wyposażonego we wkład ze stali kwasoodpornej.

Posiadanie sprawnie działającej wentylacji jest wymagane m.in przez firmy Bodart&Gonay i Wanders.

Moc grzewcza
Moc grzewcza kominków gazowych to na ogół kilka kilowatów, największych, do bardzo dużych pomieszczeń - kilkanaście kilowatów.